Omwille van praktische problemen zijn we genoodzaakt de opleiding Alabus, voorzien op 21/4 in het poorthuis te Peer annuleren. We willen ons verontschuldigen voor deze laattijdige afmelding.

Peter Palmans 15 april 2015