Technische en organisatorische problemen hebben ervoor gezorgd dat er een aantal fouten geslopen zijn in de eerder gepubliceerde uitslag van het open PK meerkamp op zaterdag 10/8 in Looise.  De foutieve uitslag is intussen vervangen door de definitieve uitslag, nagezien en gecorrigeerd door de hoofdscheidsrechter,
Het PC wenst zich te verontschuldigen voor de vertragingen in het verloop van het kampioenschap.  Er volgt een evaluatie en het PC zal samen met de organiserende verenigingen maatregelen treffen, om dergelijke vertragingen en fouten in de toekomst in de mate van het mogelijke te voorkomen.

Peter Palmans 12/8/2013