Stilaan komt er einde aan de prachtige zomer van 2018.  Dit betekent dat de atleten de piste ruilen voor de modder van het veld.  Alvorens het zover is, willen we echter onze jeugdige atleten, die trouw deelnamen aan de OLimPiC wedstrijd nog even in de bloemetjes zetten.  Dit gaan we doen in het Poorthuis te Peer op zaterdag 20 october.  De eerste huldiging start om 20:00.  
Elke atle(e)t(e), die in aanmerking komt voor een prijs, wordt via het provinciaal comite en/of via de club verwittigd.  Via deze link kan je reeds zien of je in aanmerking komt voor een prijs.
We herinneren eraan dat de atleten aanwezig moeten zijn om de prijs in ontvangst te nemen.
Het provinciaal comite dankt iedereen, die aanwezig was op de OLimPiC wedstrijden en hoopt iedere laureaat en talrijke symphatisanten te mogen verwelkomen op 20 october.

Peter Palmans 3 october 2018